www.sinnogskinn.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyst på en helt ny tilværelse?

 

 

Muskelspenninger er kroppens forsvar mot følelser vi ikke har kunnet eller villet gi uttrykk for. Over tid kan disse spenningene bli kroniske.

 

Rosenmetoden kan hjelpe deg som strever med muskelspenninger - enten dette gir seg uttrykk gjennom verkende muskler, kramper i bena, hodepine, dårlig søvn, om du føler deg trett og uopplagt eller har andre plager.

 

Metoden er en dyptgående berøring av kroppens muskulatur. Ved å berøre og støtte muskelspenningene

kan det skje en dyp avspenning i muskulaturen. Musklene gir slipp, og pusten blir friere. Denne type avslapning kan for noen få frem følelser, erindringer og uforløste ressurser i bevisstheten.

 

Rosenmetoden er utviklet av Marion Rosen, gjennom hennes arbeide som fysioterapeut gjennom flere tiår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinn & Skinn            Olavsgt. 7 - Senter 18, Larvik             E-postsinnogskinn@gmail.com          Mob. 47 32 16 18